Juridisch voorbehoud


uitgever

AUTOMATISCHE WEKELIJKSE EDITIE
102 Avenue Edouard Vaillant – 92100 Boulogne-Billancourt

SAS met een kapitaal van 210 euro
RCS PARIJS 882 618 069

Publicatiedirecteur: Didier Calmels

Hoofdredacteur: Romain BernardWebsite hosting

De site wordt gehost door Scaleway, 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Parijs – Frankrijk
https://www.scaleway.comAuteursrecht – Reproductierecht

De teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op de site worden weergegeven, zijn beschermd door het auteursrecht en, meer in het algemeen, door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Deze bescherming strekt zich wereldwijd uit.

Wat de bescherming van het auteursrecht betreft, is uitsluitend gebruik voor zuiver privégebruik toegestaan ​​door artikel L.122-5-2° van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, onder voorbehoud van de toepassing van andere, restrictievere bepalingen van hetzelfde wetboek.

Elk ander gebruik zou een overtreding vormen en kan worden bestraft volgens de voorwaarden van de wet, tenzij dit gebruik uiteraard vooraf is goedgekeurd door AUTOhebdo. Tenslotte is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de AUTOhebdo-site ten strengste verboden.Bescherming van persoonlijke gegevens

De door gebruikers doorgegeven persoonlijke informatie is uitsluitend bedoeld voor de interne diensten van AUTOhebdo en de dienstverleners die deze verwerken. Ze kunnen voor reclame- en promotiedoeleinden aan derden worden doorgegeven als u bij de registratie vooraf toestemming hebt gegeven.

Lees meer over ons beleid inzake persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 7 augustus 2004, beschikt u over het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen.

U kunt dit recht uitoefenen:

– door een bericht te sturen naar dpo@autohebdo.fr
– of door een brief te sturen naar:

AUTOMATISCHE WEKELIJKSE EDITIE
102 Avenue Edouard Vaillant – 92100 Boulogne-Billancourt

CNIL-aangiftenummer: 1367675
CPPAP: 1125W 92384Digitale versie

Om de algemene gebruiksvoorwaarden van de app “AUTOHebdo Magazine” (digitaal lezen van het AUTOhebdo-magazine gekocht via de officiële winkel: https://autohebdo.aboshop.fr) te raadplegen, klikt u op hier.