SERVICEVOORWAARDEN


De onderstaande bepalingen stellen de algemene gebruiksvoorwaarden vast van de site die wordt aangeboden door het bedrijf AUTO HEBDO EDITION op de site www.autohebdo.fr.1. Ons bedrijf

AUTOMATISCHE WEKELIJKSE EDITIE
102 Avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt
SAS met een kapitaal van 210 euro
RCS PARIJS 882 618 069


Contacten:

Redactie van de site en het tijdschrift: contact@auto-hebdo.fr
Anne BERNARD: abernard@autohebdo.fr
Sandrine GARIBALDI: sgaribaldi@autohebdo.fr
Tel.: 01 84 86 10 622. Toegang tot de site

AUTO HEBDO EDITION streeft ernaar toegang tot de site mogelijk te maken (24 uur per dag, 24 dagen per week), behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten haar wil en onder voorbehoud van eventuele technische storingen en interventies. van de site.


3. Gebruikersaccount

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies, zoals het invoeren van reacties, deelname aan het forum, deelname aan de spellen die op de site worden aangeboden of het personaliseren van de site, is het noodzakelijk om uw gebruikersaccount aan te maken. Hiertoe wordt u gevraagd uw contactgegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres) op te geven en uw wachtwoord aan te maken. U ontvangt vervolgens een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om het aanmaken van uw klantaccount te bevestigen.
Houd er rekening mee dat uw gebruikersnaam en wachtwoord uitsluitend uw verantwoordelijkheid zijn. U moet daarom de vertrouwelijkheid van deze informatie garanderen.4. Abonnement

Bepaalde artikelen zijn gereserveerd voor abonnees van Autohebdo.fr
Om daar te komen…
Als u al abonnee bent, maakt u eenvoudig uw gebruikersaccount aan en volgt u de instructies om uw abonnement te koppelen.
Als u geen abonnee bent, vindt u al onze abonnementsaanbiedingen in onze winkel...
https://autohebdo.aboshop.fr/5. Gemeenschappelijke ruimtes

Door de site Autohebdo.fr te gebruiken, gaat u ermee akkoord de basisregels van goed gedrag te respecteren, met name op de gemeenschappelijke ruimtes (forum, bijdragen, games, opmerkingen, enz.).
Daarom stemt u ermee in om het volgende niet te doen:

 

  • Het uploaden, verzenden, verzenden per e-mail of op enige andere wijze van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor de privacy van iemand anders, hatelijk, racistisch of anderszins aanstootgevend is;
  • Kleine gebruikers op welke manier dan ook schade berokkenen. AUTOhebdo behoudt zich het recht voor om om deze reden of wanneer een bijdrage in strijd is met de redactionele lijn van haar site (zonder dat dit een verplichting inhoudt) om alle inhoud die beschikbaar is via haar site te verwijderen, met name in de sectie “Community”.


De community-inhoud op de site Autohebdo.fr wordt regelmatig gemodereerd, maar in geval van nood kunt u de inhoud melden door op de vlag ernaast te klikken, of een bericht sturen naar het adres contact@autohebdo.fr met vermelding van de betreffende inhoud, de pagina waarop deze zich bevindt en de aard van het probleem.6. Auteursrecht – Reproductierecht


De teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen die op de site worden weergegeven, zijn beschermd door het auteursrecht en, meer in het algemeen, door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Deze bescherming strekt zich wereldwijd uit.

Wat de bescherming van het auteursrecht betreft, is uitsluitend gebruik voor zuiver privégebruik toegestaan ​​door artikel L.122-5-2° van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, onder voorbehoud van de toepassing van andere, restrictievere bepalingen van hetzelfde wetboek.
Elk ander gebruik zou een overtreding vormen en kan worden bestraft volgens de voorwaarden van de wet, tenzij dit gebruik uiteraard vooraf is goedgekeurd door AUTOhebdo. Tenslotte is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van de AUTOhebdo-site ten strengste verboden.7. Bescherming van persoonlijke gegevens

De door gebruikers doorgegeven persoonlijke informatie is uitsluitend bedoeld voor de interne diensten van AUTOhebdo en de dienstverleners die deze verwerken. Ze kunnen voor reclame- en promotiedoeleinden aan derden worden doorgegeven als u bij de registratie vooraf toestemming hebt gegeven.
Lees meer over onze beleid inzake persoonlijke gegevens
In overeenstemming met de bepalingen van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 7 augustus 2004, beschikt u over het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen.

U kunt dit recht uitoefenen:

– door een bericht te sturen naar dpo@autohebdo.fr
– of door een brief te sturen naar: AUTO HEBDO EDITION 102 Avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt